Bijles

Haal jij ook vaak een onvoldoende voor een vak? Of sta je voor een vak een onvoldoende? Volg een paar lessen bijles, zodat jouw resultaten beter worden. On(der)wijs Goed biedt bijlessen voor het basis-, voortgezet onderwijs en het MBO. Voor het basisonderwijs kan voor alle vakken bijlessen gevolgd worden. Voor het voortgezet onderwijs kan er bijles voor de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenvaardigheden, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer worden gevolgd. Deze vakken kunnen worden aangeboden op vmbo, havo of vwo niveau. Voor de havo betreft het wiskunde A alle leerjaren en het vwo de onderbouw.