Begeleiding van leerkrachten

Leerkrachten krijgen vanaf augustus 2014 te maken met de wet Passend Onderwijs. De leerkrachten hebben geleerd les te geven, maar de specifieke doelgroep waar de school een zorgplicht voor heeft, vraagt een specifieke aanpak. Het team van On(der)wijs Goed, kan middels diverse instrumenten en coaching de docenten inzicht geven hoe met specifieke zorgvragen op een andere manier kan worden omgegaan.

Tijdens een begeleidingstraject formuleert de docent een hulpvraag. Vanuit deze hulpvraag wordt het begeleidingstraject gestart. Een hulpvraag kan gericht zijn op een individuele leerling, maar het kan ook te maken hebben met het bieden van instructie, klassenmanagement of het leren aanbieden van verschillende didactische werkvormen. Dit kan vanuit de leerlijn van cooperatief leren komen, verschillende werkvormen zoals een circuit model of een ontdekdoos.