Hulp bij beleid maken

Scholen moeten schoolgidsen en schoolplannen maken. Daarnaast wordt er van hun verwacht dat zij de opbrengsten inzichtelijk maken, plannen van aanpak hierop afstemmen en beleid formuleren.

Dit alles kost veel tijd en het verwoorden van het gedachtegoed en een visie is niet altijd even makkelijk om te verwoorden. Waarom zou u veel tijd, energie en eventueel frustratie hebben over dit soort zaken. Spaar tijd en laat iemand van On(der)wijs Goed u helpen!

On(der)wijs Goed heeft veel ervaring in het schrijven van beleid. Zij kunnen u helpen met het ontwikkelen van de documenten en met het te implementeren beleid.

Tijdens een kort gesprek geeft u aan wat voor document er ontwikkeld moet worden. U geeft het kader en de beleidsmedewerker van On(der)wijs Goed schrijft een eerste concept. Deze ontvangt u via de mail. Naar aanleiding van deze mail wordt er een afspraak gemaakt om het beleid te bespreken en eventuele aanpassingen door te nemen. Vervolgens ontvangt u een aangepaste versie, welke met uw goedkeuren definitief kan worden gemaakt.