Management en de zorgstructuur

Binnen een school zijn heel veel afspraken, welke niet op papier staan. Veel zaken gaan zoals ze gaan, omdat het al jaren zo gaat. Het nieuwe toezichtkader van de inspectie vraagt om meer verantwoording, het planmatig naleven van regels en wetten en het borgen van de kwaliteit.

Alles wat een school doet, moet op papier staan. Wat een school doet, moet verantwoord zijn en ook terug te vinden zijn. Daarnaast moet de kwaliteitszorg goed zijn. Dit kan middels de Deming Cirkel (Plan-Do-Check-Act) worden nageleefd. On(der)wijs Goed kan helpen met deze te analyseren. Dit kan middels het afnemen van een audit. Een audit is een meting van de kwaliteit van de school middels de indicatoren van het toezichtskader van de onderwijsinspectie. De school wordt geanalyseerd en de school ontvangt een rapport van bevindingen en een nagesprek. Het rapport is richtinggevend voor de school waar zij de komende tijd de ontwikkelingen moeten inzetten. Het gesprek geeft de sterke en de verbeter punten van een school aan. Punten waar een school zich mee kan profileren worden besproken.

De structuur van de leerlingenzorg kan besproken worden. Hoe vindt de leerlingenzorg plaats? Is dit planmatig? Wat is het doel van de leerlingenzorg en wordt dit doel bereikt? Dit zijn zaken welke door On(der)wijs Goed, als externe instantie, inzichtelijk kan worden gemaakt.

Tevens biedt On(der)wijs Goed de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te continueren wanneer een directeur, een adjunct-directeur, een intern begeleider of een zorgcoordinator ziek wordt, met zwangerschapsverlof gaat of iemand ontslag neemt. On(der)wijs Goed vervult interim vacatures en blijft na het interimschap aanwezig om een geleidelijke overgang te verzorgen en mensen in te werken. On(der)wijs Goed gelooft in goed onderwijs. Dit begint bij goed personeel.