On(der)wijs Goed! kan een aantal onderzoeken afnemen.

Soms is het niet duidelijk wat er precies aan de hand is met een kind of waar de problemen vandaan komen. Met behulp van diagnostisch onderzoek kan er inzicht in uw kind gekregen worden. 

De onderzoeken zijn gericht op didactische ontwikkelingen, leermogelijkheden en gedrag. On(der)wijs Goed! maakt gebruik van de WISC om de intelligentie te bepalen. Inzicht in het gedrag kan met behulp van de vragenlijsten TRF, YSR en CBCL worden gegeven. De Zareki-R geeft inzicht of een kind mogelijk dyscalculie heeft. Bij een positieve uitslag van de test, kan aanvullend onderzoek worden verricht welke inzicht geeft of een kind dyscalculie heeft. De DST geeft inzicht of een kind mogelijk dyslectisch is. Indien deze test een positieve uitslag heeft, kan aanvullend onderzoek worden verricht om de diagnose dyslexie te kunnen geven. De CELF-4 geeft inzicht in de taalontwikkeling van een kind.