School video interactie begeleiding

School video interactie begeleiding, afgekort SVIB, is een methodiek waar je met behulp van een film camera de klas in gaat. Je versterkt jouw woorden met beelden. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

SVIB gaat uit van het principe dat een leerkracht zijn klassenmanagement, interactie en instructie goed op orde moet hebben. Wanneer een van deze elementen niet goed verloopt, dan heeft dit consequenties voor de les of een leerling.

De methodiek begint met het formuleren van een leervraag. Deze wordt uitgediept en concreet gemaakt. Op deze concrete beelden wordt gefilmd en wordt de leervraag inzichtelijk gemaakt. De leerkracht of de leerling krijgt de beelden mee naar huis, zodat zij dit rustig kunnen bekijken. Een volgend moment worden de beelden besproken en wordt de vorderingen van de leervraag besproken. Hier komt een nieuwe leervraag uit, welke concreet wordt geformuleerd. Naar aanleiding van de leervraag wordt een nieuw filmmoment gepland.

Een SVIB traject bestaat uit een:

  • intake gesprek
  • een eerste filmopname
  • een nagesprek van opname 1
  • een tweede filmopname
  • een nagesprek voor opname 2
  • een derde filmopname
  • een eindgesprek.

Aan het einde van dit traject heb je inzicht in jouw handelen en kun je op een andere manier handelen.

De afspraken worden gemaakt met de leerkracht of de leerling die begeleiding ontvangt.